Съхраняване на данни в SAFE мрежата

Докато потребителите качват информация или използват Maidsafe приложения, информацията се разбива на части, криптира се и се разпраща на случаен принцип в цялата мрежа за съхранение в Трезорите. Невъзможно е да се определи кои части са свързани едни с други и така да се види съдържанието на целия файл. Всички Трезори са независими и автономни, всеки съхраняващ само малка част от криптираната информация.

Когато потребител има нужда от информацията си за да я види, използва или свали е необходимо единствено да влезе в SAFE мрежата с името и паролата си. В нито един момент потребителското име или парола на потребителя не се изпраща в мрежата. Всяка част от информацията се самокриптира с информацията от самия файл и може да бъде разчетена само с пълномощието на потребителя, който я е съхранил в MaidSafe. Никаква информация не се запазва или кешира на локално ниво и може да бъде разчетена само от притежаващият я потребител. Това значи, че не се извършва синхронизация, когато потребител използва информацията от MaidSafe, а работи с нея онлайн.

С присъединяването си към SAFE мрежата новите потребители добавят нови ресурси към нея или директно, или като заплащат на други да предоставят нужните ресурси. Така с нарастването на мрежата, нараства и капацитетът й да съхранява и обработва информация.