Програми и приложения в SAFE мрежата

SAFE мрежата е и платформа за компютърни приложения (apps) и програми, които могат да се използват от потребителите й.

Ето някои примери за типовете приложения, които могат да се използват в SAFE мрежата:

  • Онлайн място за съхранение на файлове
  • Криптирани съобщения/чат
  • Интернет сайтове
  • VoIP (разговори през интернет с програми подобно на skype)
  • Социални мрежи (подобни на Facebook)
  • Разпределени бази данни
  • Подписване на документи или договори
  • Всяка съществуваща днес услуга работеща в съвремения Интернет

Приложенията и програмите съдържат двойки криптирано обезопасени ключове с чиято помощ могат автоматично да подписват заявки за управление на сесии или присъединяване към всеки тип мрежова услуга.

Например сайт с възможност за регистриране на потребители може да постави бутон за присъединяване и при натискането му автоматично да присъедини потребителя за да му предостави достъп в бъдеще.