Какво представлява SAFE мрежата

SAFE мрежата е безопасна и напълно децентрализирана система за управление на информация. Мрежата е изградена от неизползваните компютърни ресурси на участващите в нея. Всеки потребител на SAFE мрежата предоставя малка част от ресурсите на компютъра си: – място на твърдия диск – процесорно време – интернет свързаност Тези локални ресурси се наричат Трезор. Всеки трезор […]