Какво представлява SAFE мрежата

SAFE мрежата е безопасна и напълно децентрализирана система за управление на информация. Мрежата е изградена от неизползваните компютърни ресурси на участващите в нея. Всеки потребител на SAFE мрежата предоставя малка част от ресурсите на компютъра си: – място на твърдия диск – процесорно време – интернет свързаност Тези локални ресурси се наричат Трезор. Всеки трезор […]

SAFE мрежата – описание

Това представяне е за всеки, който иска да знае повече за SAFE (акроним от английски за Безопасен Достъп за Всеки) мрежата създадена от MaidSafe. Тук ще намерите подробности и плюсове от това да използвате SAFE мрежата. Засегнати са следните теми: Какво представлява SAFE мрежата – Представени са основните части, които я изграждат. Как работи – […]