Тази седмица в MaidSafe

Датачейн тестовете продължават

MaidSafe продължават с тестовете на датачейн, приближавайки се до Alpha 3. Тестовете се фокусират върху обединяването и разцеплението на групите.

SAFE Network генератор за койни

Web приложение и експлорер позволява лесно генериране и изпращане на персонални койни в Alpha 2 на SAFE Network – мигновено!

Alpha 2 Форум приложение

MaidSafe представиха ръководство за програмисти, което членовете на общността използваха за създаване на пълноценно форум приложение.

MaidSafe Indonesia FB ЧатБот

MaidSafe Indonesia създадоха фейсбук приложение за превод привличащо стотици местни програмисти.

Разработено от общността видео за MS

Общността представи още едно видео, доказвайки ценността си за тестовете, разработката и маркетинга на проекта.

MaidSafe презентация в Google

Nick Lambert потвърди, че MaidSafe са имали презентация пред Google. За съжаление записа не е публикуван публично от Google.

Използване на „Tokio“ за по-бърза мрежа

Tokio е базиран на rust инструмент за мрежи, който подобрява ефективността. Използването му има потенциала да забърза основната мрежа.

SAFE-FS офис отвори в Джакарта

След дълго търсене SAFE-FS откри множество възможностти в Джакарта и вече в новия офис на компанията работят 2ма програмисти върху приложението.