Тази седмица в MaidSafe – 7 юни 2018

  • TechCrunch представиха PARSEC на MaidSafe миналата събота, което предизвика голям интерес
    bit.do/tcmaid1
  • Най-новата версия на Peruse е завършена и се тества от екипа
  • Тези пакети са публикувани: safe_app 0.7.0, автентикатор 0.7.0 и core 0.30.0
  • Много MaidSafe библиотеки се променят от GPLv3 на MIT / BSD, в голям нов ход
  • JIRA сега се използва от половината екип за маршрутизиране, за да внедри PARSEC в SAFE
  • Маркетинга на MaidSafe представи ежемесечния си отчет в Medium, от Сара Пентланд
    bit.do/maidmonth1