Тази седмица в MaidSafe – 7 март 2018

  • Още едно развитие на приложението за разработчици на SAFE WebRTC стартира за Peruse
    safe: //webrtc.safeexamples
  • David Geddes сега се присъединява към MaidSafe като мениджър за поддръжка на клиенти в Айр Шотландия
  • Подкаста на Fergish представи safe-cms протокол публикуван за аудио консумация
  • Рутинг екипът на MaidSafe продължава да изпълнява задачите, изброени в публичното табло JIRA за задачи
  • Swarm механизмът на SAFE Network се актуализира от Рутинг екипа за рандомизирани gossip функции
  • Netsim библиотеката е публикувана успешно от екипа на MaidSafe Crust на crates.io
    crates.io/crates/netsim