Тази седмица в MaidSafe – 28 юни 2018

  • FlatOutCrypto публикува статия за новия консенсус протокол на MaidSafe – PARSEC в три частиbit.do/flatoutparsec
  • Излезе версия 1.0 на SAFE Crypto библиотеката в crates.iocrates.io/crates/safe_crypto
  • Рутинг екипа направи статична тестова мрежа интегрираща PARSEC
  • MaidSafe се подготвя за събитието Decentralized Web Summit през 2018 г.
  • Потребителският интерфейс: „Малко за съобщаване тази седмица, освен че напредваме.“