Тази седмица в MaidSafe – 28 март 2018

  • Първа онлайн среща на MaidSafe с организаторите на събирания от България и други части на света
  • Екипът пренасочва натоварването върху създаването на уеб сайт за DevCon, който ще се състои след 4 седмици
  • Екипът на клиентските библиотеки hsa създаде функция simulate_network_disconnect за отстраняване на грешки
  • Маршрутизиращият екип работи за намирането на методи за извличане на консенсусен ред от графиката DAG на gossip съобщения
  • Екипът на MaidSafe Crust завърши криптирания чат пример и го изпрати към Github
  • r/safenetwork страницата на MaidSafe нараства ежеседмично с повече заинтересовани потребители