Тази седмица в MaidSafe – 27 юли 2018

  • Проверка на сайта SAFENetwork.tech от общността откри 77 проблеми

github.com/maidsafe/safenetwork.tech/issues

  • safe_app_nodejs е обновен, заедно с ръководството му

hub.safedev.org/platform/nodejs

  • MaidSafe планира първия FFI API за PARSEC

github.com/maidsafe/parsec

  • Jon Häggblad доцент по математика се присъедини към рутинг екипа на MaidSafe

bit.do/jonmaidsafe