Тази седмица в MaidSafe – 10 август 2018

  • MaidSafe публикува пълно резюме на месеца за прогреса си

bit.do/maidjuly18

  • В Лондон е планувана SAFE Meetup среща в ThinkRise

thinkrise.com

  • NPM (node) MaidSafe пакет е публикуван за nodeJS програмисти

npmjs.com/package/@maidsafe/safe-node-app

  • Ръководствата за NodeJS SAFE са обновени с промените по горния код

hub.safedev.org/platform/nodejs