Какво представлява SAFE мрежата

SAFE мрежата е безопасна и напълно децентрализирана система за управление на информация. Мрежата е изградена от неизползваните компютърни ресурси на участващите в нея.

Всеки потребител на SAFE мрежата предоставя малка част от ресурсите на компютъра си:
– място на твърдия диск
– процесорно време
– интернет свързаност

Тези локални ресурси се наричат Трезор. Всеки трезор е криптографски защитен и се свързва с другите Трезори чрез мрежата.

Информацията на всеки един потребител се криптира и разделя на части. След това всяка част се изпраща към различни Трезори в мрежата. На нито един етап, който и да е от Трезорите няма информация за това какво се съхранява в него освен анонимно адресирана информация.

В резултат на криптирането и разпръскването на информацията потребителите на мрежата са защитени на изключително високо ниво.

SAFE мрежата позволява използването на различни приложения и програми от потребителите. Приложенията може да се използват безплатно или срещу заплащане със safecoins (сейф койни).

Safecoin е валутата използвана в SAFE мрежата и представлява горивото задвижващо цялата мрежа. Както и другите виртуални валути Safecoin съществува единствено в SAFE мрежата и целта й е да поощрява потребителите на мрежата да предоставят свободните ресурси на компютрите си. Всеки може да печели safecoins като предоставя ресурси на мрежата. По същият начин, разработчиците на приложения могат да печелят safecoins създавайки програми за потребителите. Със safecoins могат да се плащат всички налични услуги във SAFE мрежата, да се обръщат в други виртуални валути или традиционни пари, след като се появят първите децентрализирани обменни бюра.

С разрастването на SAFE мрежата се очаква и цената на сейф койните да расте. Safecoins се генерират от мрежата пропорционално на наличните ресурси, за да се избегне твърде голямо предлагане и обезценяване на валутата. Първоначално Safecoin ще бъде единствената налична валута в мрежата и това неизменно ще увеличи цената й.